top of page
YannickLierman-expert-coach-trainer-Emotionele-intelligentie-3.jpg

Unieke 4-daagse opleiding
Emotionele Intelligentie

Emotionele Intelligentie, het intelligent omgaan met emoties, is een vaardigheid die je kan ontwikkelen. Deze vaardigheid speelt een cruciale rol in je eigen welzijn én in het welzijn van je relaties met anderen.

 

In deze vierdaagse ontdek je als leidinggevende, coach, trainer of HR professional hoe jij je impact kan vergroten door je open en kwetsbaar op te stellen.

Deze opleiding is een unicum door de diepgang, de eenvoud en de focus op de praktijk met de inbreng van eigen cases. 

Waarom
Emotionele Intelligentie?

In de post-Covid maatschappij verschuift Emotionele Intelligentie van een 'nice to have', naar een essentiële vaardigheid. Wie zal het gemakkelijkst meesurfen op de golven van onze veranderende samenleving? Welke vaardigheden zorgen ervoor dat je ongunstige en onzekere omstandigheden kan overstijgen en erin slaagt je blik te richten op de toekomst? 

Mensen met een hoge Emotionele Intelligentie weten het beste in zichzelf en anderen naar boven te halen. Ze zijn in contact met hun innerlijke wereld, luisteren naar wat hun gevoel hen te zeggen heeft en vertalen dat op een constructieve manier in hun gedrag en naar hun omgeving.  Dit heeft zijn weerslag op de teamsfeer, de organisatiecultuur en op het privéleven. 

YannickLierman-expert-coach-trainer-Emotionele-intelligentie-4.jpg
YannickLierman-KLEUR_(c)theuntold(231van220).jpg

Voor wie?

 • Leidinggevenden, teamleiders, HR professionals en zelfstandige ondernemers die hun EI willen ontwikkelen en verdiepen en van daaruit hun medewerkers ondersteunen.

 • Coaches, consultants en trainers die het beste in hun coachees en trainees naar boven willen halen.

 • Iedereen die zich wil klaarstomen voor de toekomst die continu in verandering is.

 • Iedereen die zijn/haar emotionele intelligentie wil ontwikkelen tot een bron van energie, kracht en impact.

 • Deze training kan je ook voor jouw team of in company voor jouw organisatie aanvragen. Lees meer ...

 • Maximum aantal deelnemers is 14. Vanaf 10 deelnemers worden er 2 begeleiders ingeschakeld.

Wat levert het je op?

 • Je krijgt inzicht in je eigen emotionele landschap, je leert je eigen emoties herkennen en erkennen.

 • Je leert reflecteren over jezelf.

 • Je leert je eigen emoties reguleren.

 • Je ontwikkelt je emotionele landschap: met welke emotie(s) heb je het moeilijk en hoe kan je hierin groeien en ruimer worden?

 • Je leert het verschil ervaren tussen emotioneel zijn en emotioneel intelligent zijn.

 • Je leert jezelf inleven in de emotionele wereld van de ander zonder jezelf te verliezen.

 • Je leert een empathische ruimte creëren van waarin de ander zich kan ontwikkelen en leren.

 • Je leert ongemakkelijke ervaringen te omarmen en niet uit de weg te gaan.

 • Je vergroot je impact op anderen (collega's, medewerkers, coachees, trainees) door je open en kwetsbaar op te stellen.

 • Je leert afstand nemen, juist op het moment dat emoties de overhand dreigen te nemen.

 • Je leert in verbinding gaan vanuit kwetsbaarheid.

 • Je leert jezelf te laten zien, ook wanneer het spannend is.

YannickLierman-expert-trainer-Emotionele-intelligentie-opleidingen.jpg

Deelnemers vertellen

"Er zijn bij mij emoties naar boven gekomen waarvan ik niet wist dat ik ze had. Ik kan nu veel beter met mijn emoties omgaan en overbrengen op collega's. Ik heb voor het eerst sinds lang rust gevonden."

Programma

MODULE 1: Deep dive

Dag 1: Je eigen emotionele landschap

 • verkennen van je emoties

 • in diepte oefening rond elk van de 4 basisemoties

 • individuele opstelling m.b.t. de emotie die voor jou het moeilijkste is (in jezelf en t.o.v. de ander): je onderzoekt waar de verstrikking ligt en je wordt ondersteund in het zetten van een stap in de helende beweging


Dag 2: De weg van Emotioneel naar Emotioneel Intelligent

 • bouwstenen en voorwaarden van Emotionele Intelligentie

 • verschil tussen empathie en Emotionele Intelligentie

 • het spanningsveld nabijheid - afstand

 • het spanningsveld: wat is van mezelf? - wat is van de ander?

 • Wat staat er in de weg om Emotioneel Intelligent te zijn?

 • ruimer zijn dan je eigen kwetsuren 

MODULE 2: De Praktijk

Dag 3: Eigen cases - in contact met de ander

 • oefenen met je eigen emotionele situaties

 • de vertaalslag maken naar de praktijk van je werk en je leven

 • helder krijgen wat jouw persoonlijke manier is om Emotioneel Intelligent te zijn (er is niet 1 standaard recept)

 • de wereld na Covid en het belang van Emotionele Intelligentie

 • ontwikkelen van je grotere Emotionele Intelligentie bewustzijn


Dag 4: Grow-up : EI in de realiteit van de groep toepassen

 • helder krijgen van je grow-up punt binnen EI

 • eerste stap door council werk

 • in de training zelf stappen te zetten: oefenen, oefenen, oefenen

 • ruimte voor groepsthema’s of spanningsvelden die in dag 3 naar boven gekomen zijn

 • integratie van de leerdoelstellingen en installeren van peer to peer coaching

Praktisch

Deze training vindt plaats als een 2 x 2-daagse training, telkens op een schitterende locatie die het leerproces ondersteunt. De praktische organisatie van deze training ligt in goede handen van HRD Academy. Meer info over actuele data en prijzen vind je op de site van HRD Academy.

bottom of page